Waarschuwingsplicht aannemer voor risico’s gaat ver

Een aannemer waarschuwt een huiseigenaar dat spouwmuurisolatie vervuilend kan zijn voor deuren en muren, en dat hij daarvoor niet aansprakelijk is. Als de vervuiling inderdaad optreedt, wil de eigenaar toch een schadevergoeding. Heeft de aannemer hem ...

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak. Een vrouw werkt als ...

Webshop moet snel reageren als klant product terugstuurt

Voor wiens rekening en risico komt het als een klant een via internet besteld product terugstuurt, maar de webshop beweert dat dit niet is aangekomen? Een klant bestelt in de kerstperiode bij een webshop een hondenjasje en -truitje, voor in totaal ...

Opdrachtgevers verwijten installatiebedrijf lekkage te hebben veroorzaakt

Een installatiebedrijf krijgt de opdracht een badkamer te verbouwen. Volgens de opdrachtgevers heeft hij daarbij een lekkage veroorzaakt, de douchevloer niet goed aangelegd en de tegels niet goed gevoegd. Als de installateur daarna langskomt en ...

Werknemer schakelt bedrijf van vriendin in zonder toestemming werkgever: ontslag op staande voet

Een werknemer schakelt het bedrijf van zijn vriendin in voor diensten, maar meldt zijn baas niet dat het om het bedrijf van zijn partner gaat. Hij wordt op staande voet ontslagen. Dat ontslag is terecht, oordeelt de kantonrechter, en naar ...

Werkgever moet herplaatsingsverplichting serieus nemen

Als een werknemer disfunctioneert, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hij heeft de plicht om de werknemer te herplaatsen, maar spant zich daarvoor onvoldoende in. Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert en vraagt ...

Nieuwe energieleverancier kan na overname klantenbestand niet zomaar hogere tarieven hanteren

Na het faillissement van een energieleverancier wordt het klantenbestand verkocht aan een andere leverancier, die gebruik blijft maken van dezelfde tussenpersoon. Als een klant niet betaalt voor al geleverde elektriciteit en gas, stapt de nieuwe ...

Alcoholverslaafde werknemer schendt re-integratieverplichtingen: arbeidsovereenkomst ontbonden

Een werknemer kampt met een alcoholverslaving en komt daardoor zijn re-integratieverplichtingen niet na. Aan controlevoorschriften van de werkgever houdt hij zich ook niet. Het bedrijf stapt naar de kantonrechter en vraagt om ontbinding van de ...

Afspraken in appjes kunnen ook rechtsgeldig zijn

Vaak worden, buiten een officiële overeenkomst om, aanvullende afspraken gemaakt in mails of WhatsAppjes. De vraag is of die ook steeds moeten worden nagekomen. Afspraken over de klachttermijn gelden niet als die gaan over de hoogte van ...

Exclusiviteit wervings- en selectiebureau en boete

Werving- en selectiebureaus krijgen vaak per plaatsing betaald voor hun diensten. Om te voorkomen dat een opdrachtgever zelf rechtstreeks kandidaten benadert en plaatst, spreken zij exclusiviteit af. Soms staat er ook een boete op het zonder ...

Verboden afspraken tussen leveranciers en afnemers

Leveranciers werken vaak samen met afnemers. Denk aan een franchisegever met zijn franchisenemers, of aan een fabrikant met zijn distributeurs. Zij maken onderling afspraken over de koop en wederverkoop van producten en diensten. Dit mag en werkt ...

Verkoper moet koper wijzen op zijn ontbindingsrecht

Bij een consumentenverkoopovereenkomst, ook via internet, moet de verkoper een koper wijzen op diens ontbindingsrecht. Deze verkoper deed dat niet, waardoor de termijn voor ontbinding wettelijk werd verlengd naar één jaar. Een vrouw ...

Aannemer krijgt geen redelijke kans tot herstel van gebreken: opdrachtgever moet betalen

Een aannemer moet goed en deugdelijk werk afleveren. Doet hij dat niet, dan is in beginsel sprake van een tekortkoming waarvoor hij aansprakelijk is. Is daarvan sprake, dan geldt dat bij gebreken na de oplevering waarvoor de aannemer aansprakelijk ...

Wetsvoorstel om werken met zelfstandigen en werknemers te verduidelijken

In de praktijk is niet altijd duidelijk of iemand in dienst is bij een bedrijf of er als zelfstandige werk verricht. Het demissionaire kabinet wil dat dit onderscheid duidelijker wordt. Daarom komt het demissionaire ministerie van Sociale Zaken en ...

Het beschermen van een naam of een logo

Om je product of dienst te onderscheiden van die van de concurrent, is een goede naam en/of logo heel belangrijk. Je wilt namelijk dat als mensen de naam horen of het logo zien, dat ze dit direct koppelen aan jouw product of dienst. Andersom geldt ...

Hoe maak je bindende afspraken over de beëindiging van een franchiseovereenkomst?

Franchiseovereenkomsten worden vaak voor een vaste periode van 5 jaar afgesloten. Tussentijds kan zo’n overeenkomst niet worden opgezegd, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Als de franchisegever of de franchisenemer toch tussentijds wil ...

Eerst waarschuwing over functioneren werknemer, dan pas demotie

Een werknemer een lagere positie geven en in een lagere salarisschaal plaatsen (demotie) kan alleen als hij hiervoor is gewaarschuwd en de kans heeft gehad zijn functioneren te verbeteren. Dat merkte een werkgever die een chef patissier in dienst ...

Werk aan hogedrukreiniger: reparatie of nieuwe opdracht voor herstel?

Een bedrijf voert meerdere keren werkzaamheden uit aan hogedrukreinigers van een ander bedrijf en klust daarbij ook aan een kraan. De opdrachtgever betaalt slechts een deel van het daarvoor gefactureerde bedrag. Volgens hem ziet het werk vooral op ...

Geen afspraken over autoreparatie? Factuur hoeft niet te worden betaald

Wie zijn auto alleen voor een diagnose naar de garage brengt, hoeft niet de factuur te betalen als er ook reparaties zijn uitgevoerd. De garage moet dan maar bewijzen dat de klant wél een reparatie wenste. Dat ontdekte een garage waar een ...

Beloofde bonus daadwerkelijk uitkeren hoort bij goed werkgeverschap

Een werkgever mag niet zomaar besluiten een werknemer geen bonus te geven, en anderen wel. Als de doelstellingen zijn behaald, zoals winstgevendheid of de inzet van medewerkers, moet de bonus worden uitgekeerd. Deze werkgever had daar geen zin in, ...

Zet niet te snel een recherchebureau in om zieke werknemer te observeren

Als een werkgever het niet vertrouwt wanneer een medewerker zich ziek meldt, kan niet zomaar een recherchebureau worden ingeschakeld. Als daarvoor geen heel goede reden is, kan dit de werkgever duur komen te staan. Dat merkte een bedrijf dat ...

Werkgever mag alleen bij uitzondering transitievergoeding weigeren

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Alleen in uitzonderlijke situaties krijgt hij die vergoeding niet. In deze zaak was het de vraag of het weigeren van een passende functie zo’n ...

Consument niet gebonden aan oneerlijke algemene voorwaarden

Door een organisatie gehanteerde algemene voorwaarden moeten eerlijk zijn. Is dat niet zo, dan is een consument er niet aan gebonden. Zoals deze patiënt, die daarom niet alle tandartskosten hoeft te betalen. Een tandarts behandelt een patiënt. De ...

Geen arbeidsovereenkomst? Ook dan kan werkgever aansprakelijk zijn voor schade van medewerker

Als een pizzakoerier tijdens de bezorging schade lijdt door een eenzijdig auto-ongeluk, wijst de pizzeria alle aansprakelijkheid af: er was geen arbeidsovereenkomst. Toch oordeelt het gerechtshof dat deze werkgever de schade moet vergoeden. Een ...