23 Sep
2 min

2020 influencers & reclame

Influencers zijn niet alleen populair bij hun volgers maar ook bij adverteerders. Influencers hebben namelijk een veel groter bereik dan traditionele media. Tegelijkertijd zijn zij aan veel minder regels en wetten gebonden. Wel zijn er de afgelopen jaren diverse Codes opgesteld, zoals de Social Code of de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. Hierin wordt aangegeven hoe een Influencer idealiter moet communiceren dat er sprake is van een gesponsorde uiting. Maar het navolgen van deze codes is facultatief en niet afdwingbaar. Om die reden gaan influencers verschillend om met het maken van reclame en is transparantie vaak ver te zoeken. Ik schreef daar al eerder over.

Monica geuze en Anna Nooshin

Zo berichtte de Volkskrant vandaag dat de Reclame Code Commissie heeft bepaald dat Youtubers Anna Nooshin en Monica Geuze in strijd hebben gehandeld met de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. Zij hadden beide in hun video’s een zelf bruinend product aangeprezen zonder te vermelden dat zij voor deze uiting door de producent betaald kregen. Monica Geuze heeft dat inmiddels aangepast.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oU3uF9Kf27M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Aanpassing Mediawet

Aan dit soort praktijken komt op korte termijn wel een einde. Op dit moment oordeelt de Eerste Kamer over een wijziging van de Mediawet 2008. De Mediawet bevat de wettelijke regels voor reclame en marketing in de media. Omdat deze wet 12 jaar geleden voor het laatst is gewijzigd, vallen Social Media op dit moment nog niet onder deze wet. Daardoor kan de toezichthouder – het Commissariaat voor de Media – geen sancties opleggen aan Influencers. Maar dat gaat veranderen. Deze wijziging komt er in het kort op neer dat voor Influencers die online videoberichten plaatsen (bijvoorbeeld op Youtube) rechtstreeks onder de werking van de Mediawet gaan vallen. Dan kan het Commissariaat voor de Media de uitingen handhaven en boetes uitdelen. Foto’s en tekstberichten op Facebook, Instagram en Twitter vallen hier niet nog onder maar ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat hier ook duidelijker regelgeving wordt opgesteld.

DOEN Legal Blog