23 Sep
2 min

Ben voorzichtig met kritiek op je concurrent

Het aanbod van bouwkundigen is groot. Zij concurreren allen op dezelfde markt. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat de ene bouwkundige openlijk en met succes kritiek uit op de concurrent.

Kwaliteit van dienstverlening is belangrijk en de aanschaf van een huis gaat niet over één nacht ijs. Bij de aankoop van een belangrijk en duur goed wil je immers geen kat in de zak kopen. Juist daarom schakelen veel huizenkopers de hulp in van een bouwkundige. Die adviseert hen over de bouwkundige staat van de woning en daarmee over de prijs. Dan wil je natuurlijk wel een bouwkundige die jou het beste advies kan geven.

Eén van de bedrijven die zich bezighoudt met bouwkundig advies is Premiumkeur. Zij is het niet eens is met de dienstverlening van haar concurrenten. Premiumkeur besluit potentiële huiskopers te waarschuwen voor een aantal grote spelers op de markt. Deze spelers kun je volgens haar maar beter niet inschakelen. Om de consument te bereiken plaats Premiumkeur verschillende filmpjes op YouTube. En de beschuldigingen in die filmpjes liegen er niet om.

Premiumkeur spreekt kwaad over haar concurrenten Woning- en Perfectkeur in deze filmpjes. Woningkeur is een franchiseorganisatie met ongeveer twintig franchisenemers die allemaal onder dezelfde naam opereren, maar verder onafhankelijk zijn. Net als Perfectkeur voert zij op landelijke schaal bouwkundige keuringen uit. De beide ketens zijn aan elkaar gelieerd.

In de YouTube filmpjes stelt Premiumkeur dat Woningkeur en Perfectkeur corrupt zouden zijn. Ze zouden niet onafhankelijk zijn. Ze zouden samenwerken met de makelaar en ten nadele van de consument. Ook zouden ze slechts oppervlakkige keuringen uitvoeren en doen zij geen uitspraak over een belangrijk element als de fundering.

Daarentegen stelt Premiumkeur zelf volledig onafhankelijk te zijn. Zij zal altijd de waarheid spreken over de bouwkundige staat van het huis.

Het is niet verrassend dat Woningkeur en Perfectkeur niet gediend zijn van deze mededelingen. Ze stappen naar de rechter. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. In dit blog lees je of het hen is gelukt om de negatieve uitingen te stoppen.

 

Vrijheid van meningsuiting

Premiumkeur beroept zich in de rechtszaak op vrijheid van meningsuiting. Zij mag haar concurrenten aanhalen in reclame-uitingen. En inderdaad, volgens de Nederlandse wet is vergelijkende reclame onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Vergelijkende reclame houdt in dat je jouw diensten mag vergelijken met die van de concurrent. Dit mag alleen als je juiste informatie geeft. Ook moet de informatie objectief zijn en controleerbaar. Bovendien mag je je niet kleinerend uitlaten over de concurrent. Kritiek uiten op de concurrent of de concurrent in een ongunstig daglicht plaatsen gaat dus niet zomaar.

Vergelijkende reclame is toegestaan om een aantal redenen. Eén daarvan is dat je de consument op de hoogte moet kunnen brengen van risico’s. Premiumkeur vindt daarom dat zij niet onrechtmatig heeft gehandeld. Zij waarschuwt de potentiële concurrent voor onbetrouwbare bouwkundigen

De uitingen van Premiumkeur

Bij de beoordeling of Premiumkeur onrechtmatig heeft gehandeld, deelt de rechter de uitingen van Premiumkeur in twee groepen in. Enerzijds de uitingen die zij doet over de onafhankelijkheid van Perfectkeur en Woningkeur. De concurrenten zouden corrupt zijn en niet eerlijk handelen, zich laten omkopen door makelaars en zich schuldig maken aan consumentenbedrog.

Anderzijds doet Premiumkeur uitspraken over de kwaliteit van de dienstverlening van de concurrenten. Zij gaan namelijk niet de kruipruimte in of slaan de kruipruimte over en inspecteren het dak niet volledig. Ook doen zij geen uitspraken over de fundering van de beoogde aankoop.

Ongeoorloofde vergelijkende reclame onafhankelijkheid Perfect- en Woningkeur

De uitingen die behoren tot de eerste groep zijn zeer zware beschuldigen. Perfect- en Woningkeur zouden corrupt en niet eerlijk zijn, omdat zij nauw samenwerken met makelaars. Zij bedriegen daarmee de potentiële huizenkoper. Zulke uitingen mag Premiumkeur alleen doen als zij hiervoor hard bewijs heeft.

De rechter oordeelt dat er mogelijk vraagtekens kunnen worden geplaatst bij makelaars die potentiële huizenkopers doorsturen naar een “vaste” woningkeurders. Dit rechtvaardigt de zware beschuldigingen echter niet.

Premiumkeur kan geen bewijs leveren dat Perfect- en Woningkeur daadwerkelijk corrupt zijn. Vergelijkende reclame is dus alleen toegestaan als je juiste informatie geeft en de informatie objectief en controleerbaar is. Het is duidelijk dat niet het geval is. Bovendien laat Premiumkeur zich kleinerend uit over haar concurrenten. De vergelijkende reclame is daarmee ongeoorloofd.

Ongeoorloofde vergelijkende reclame kwaliteit Perfect- en Woningkeur

De uitingen die behoren tot de tweede groep, gaan over de kwaliteit die Woning- en Perfectkeur leveren. De keuringen van Premiumkeur zouden vollediger en beter zijn dan de keuringen van haar concurrent.

Premiumkeur baseert zich op de algemene voorwaarden van Perfect- en Woningkeur. Hierin staat het volgende. Wij gaan de kruipruimte niet in of slaan de kruipruimte over, inspecteren het dak niet, of niet volledig en doen geen uitspraken over de fundering.

De rechter heeft de volgende mening. Premiumkeur mag de potentiële huizenkoper op een zakelijke manier wijzen op mogelijke risico’s van het achterwege laten van bovenstaande inspecties. De manier waarop Premiumkeur dat doet, is alleen niet de manier waarop de rechter doelt met ‘zakelijk’.

Premiumkeur beweert dat haar concurrenten ernstige gebreken met opzet bagatelliseren. Zo helpen zij volgens Premiumkeur bewust bij de verkoop van een gebrekkig huis. De uitingen wekken de suggestie dat Perfectkeur en Woningkeur de potentiële huizenkoper te kwader trouw een gebrekkig huis laten kopen. Voor dat standpunt heeft Premiumkeur echter  geen enkel bewijs. Ook bij de tweede groep uitingen is daardoor sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Conclusie, kritiek uiten op de concurrent mag niet zomaar

Premiumkeur handelt onrechtmatig en moet stoppen met het doen van de uitingen. Het vergaand kritiek uiten op de concurrent mag niet zomaar. De mededelingen die je doet bij vergelijkende reclame, moeten kloppen en onderbouwd worden met feiten. Het staat vast dat Premiumkeur geen informatie en feiten kon aanleveren om haar uitingen te onderbouwen.

Als je wel beschikt over deze feiten dan moet je alsnog oppassen. Je moet de consument op een zakelijke manier informeren en je mag je  niet kleinerend uitlaten over de concurrent en zijn goede naam schaden.

DOEN Legal Blog