01 Feb
Bert-Jan van den Akker
2 min

Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden

Verbintenissenrecht

Vandaag is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. Deze code is een verbetering van de "oude" Milieu Reclame Code en is breder en duidelijker dan haar voorganger.

Duurzaamheidsreclame

De Code is opgesteld door de Stichting Reclame Code op initiatief van de bvA netwerk van merkleiders. Zij komt voort uit de wens dat op verantwoorde wijze duurzaamheidsreclame wordt gemaakt.
Duurzaamheidsreclame is reclame waarin één (of meerdere) duurzaamheidsclaim(s) wordt (worden) gemaakt. Bij duurzaamheidsclaims wordt onderscheid gemaakt  tussen milieuclaims en ethische claims. Milieuclaims zijn claims waarbij iets wordt gezegd over de aspecten van het product zelf. Ethische claims zijn claims waarbij iets wordt gezegd over hoe het product is geproduceerd. 

Kern van de code

Deze Code voor Duurzaamheidsreclame doet niet af aan wet- en regelgeving of specifieke duurzaamheidsbepalingen in andere reclamecodes. Ook is zij niet bedoeld om af te wijken van beleidsuitgangspunten van de overheid. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de ‘Leidraad duurzaamheidsclaims’ van de ACM.

In het kort komt het er op neer dat duurzaamheidsclaims aantoonbaar juist moeten zijn. Ook mogen zij niet misleidend zijn. Je mag duurzame ambitie tonen zolang de doelstelling haalbaar is en je duidelijk communiceert dat het een streven is.

 

Kern van de code
Profielafbeelding Bert-Jan van den Akker

Contactinformatie

Bert-Jan van den Akker


06 28090955
bert-jan@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog