Goodwillvergoeding bij einde franchiseovereenkomst

Wet Franchise Franchise & Formule Ondernemingsrecht

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Eén van de wetsartikelen die de franchisenemer meer bescherming biedt bij het einde van de franchiserelatie is artikel 7:920 lid 1 BW. Deze wettelijke bepaling schrijft franchisegevers voor wat er over het onderwerp vergoeding van goodwill in de franchiseovereenkomst moet worden opgenomen. 

Goodwill in de Wet Franchise

Esther en Debbie schreven een artikel voor het tijdschrift Franchise & Recht over de nieuwe bepaling. In het artikel wordt uitgelegd hoe de situatie voor 1 januari 2021 was, wat goodwill eigenlijk is en hoe de goodwillbepaling luidt zoals deze nu in de wet is opgenomen.  

Goodwill in de Wet Franchise

Esther Brons-Stikkelbroeck

06 28090966 esther@doenlegal.nl
Leer Esther kennen

DOEN Legal Blog