23 Sep
2 min

Het beschermen van een idee of concept

Het komt vaker voor dan je denkt. Je hebt een origineel idee bedacht, je ontwikkelt het verder en brengt het op de markt en binnen no time brengt jouw concurrent hetzelfde product op de markt. Dit hoeft niet te gebeuren, je kunt namelijk voorkomen dat iemand met jouw idee aan de haal gaat. Het beschermen van de uitwerking van een concept hoeft namelijk niet zo ingewikkeld te zijn.

Financieel Dagblad

Deze week kopte het Financieel Dagblad ‘Natuurlijk wisten we van copycats. Maar zó snel?’. In dit artikel wordt het verhaal verteld over twee jonge ondernemers. Hun product was nog niets eens te koop of concurrenten brachten al een identiek product op de markt. Het artikel maakt pijnlijk duidelijk hoe makkelijk het kan zijn voor jouw concurrent om met jouw idee aan de slag te gaan.

Gelukkig kun je voorkomen dat iemand met jouw idee aan de haal gaat. Wil je weten hoe en of je jouw idee en concept kunt beschermen? Lees dan verder.

Leg je idee vast

Een idee op zichzelf is niet te beschermen. De uitwerking van een idee kun je wel beschermen door middel van het intellectueel eigendomsrecht. Bijvoorbeeld het auteursrecht of het modelrecht. Om te zorgen dat je aanspraak kunt maken op deze intellectuele eigendomsrechten is het belangrijk dat je kunt bewijzen dat het idee van jou afkomstig is. Om te zorgen dat je dit bewijs in handen hebt, kun je jouw idee registeren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Zo’n registratie heet een i-DEPOT.

Auteursrecht

Om voor auteursrechtbescherming in aanmerking te komen, moet het werk wel voldoende originaliteit en creativiteit bezitten. Dit betekent dat het werk zelf moet zijn bedacht door de maker en dat hierbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Een idee of concept an sich kan dus niet worden beschermd door het auteursrecht. Pas als het voldoende concreet is uitgewerkt, dan kom je in aanmerking voor bescherming van het auteursrecht. Auteursrecht kan op veel meer rusten dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan software, productontwerpen of een toneelstuk.

Het auteursrecht ontstaat automatisch. Dit betekent dat je het niet aan hoeft aan te vragen of laten registreren.. Als je auteursrecht hebt op een werk, dan ben jij degene die bepaalt of het werk openbaar gemaakt mag worden en of het werk verveelvoudigd mag worden. Als iemand dus met jouw uitgewerkte idee of concept aan de haal gaat dan maakt diegene mogelijk inbreuk op jouw auteursrecht en kun je hier tegen optreden.

Omdat registratie niet is vereist om auteursrecht te verkrijgen, kan het wel lastig zijn om te bewijzen dat jij het idee als eerste hebt bedacht. Het is daarom nog steeds verstandig om jouw idee te registreren in het i-DEPOT. Zo kun je altijd bewijzen dat jij de eerste was.

Modelrecht

Anders dan het auteursrecht ontstaat het modelrecht niet automatisch. Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet je jouw model namelijk registeren. Met het modelrecht kun je jouw productontwerp, vormgeving of design beschermen. Je kunt je model of tekening vastleggen in een modelregistratie. Net als bij het auteursrecht is het wel belangrijk dat het design een nieuw en eigen karakter heeft. Dit betekent dus dat het design niet te veel mag lijken op een ander design dat is ontworpen voordat jij jouw model hebt geregistreerd.

Geheimhoudingsverklaring

Met name in het begin als je idee of concept nog in de kinderschoenen staat en je nog niet in aanmerking komt voor bescherming op grond van het intellectuele eigendomsrecht, dan is het belangrijkste advies dat ik je kan meegeven, houd je idee geheim.

Als je voor de uitwerking van jouw idee hulp nodig hebt van derden, zorg dan dat je afspraken maakt over de geheimhouding. Deze afspraken kun je vastleggen in een geheimhoudingsverklaring. In deze verklaring kun je schriftelijk vastleggen welke informatie geheim moet blijven en kun je een boete koppelen aan het overtreden van deze geheimhoudingsafspraak.

Wil je hier meer over weten of wil je meer informatie over hoe je je idee kunt beschermen en geheim kunt houden? Neem dan contact op met Debbie Zwanikken: 06-53451737 of debbie@doenlegal.nl.

DOEN Legal Blog