Kun je een aangeboden franchisecontract intrekken?

Zowel het aanbod als de aanvaarding, zijn verklaringen van de wil van de partij die het aanbod doet of die het aanbod aanvaardt. Als de wil ontbreekt, kun je niet gebonden worden.

Een aanbod moet ook voldoende bepaald zijn. Dit wil zeggen dat het voorstel in ieder geval de belangrijkste punten van de beoogde overeenkomst bevat. Wat die punten exact zijn, dat verschilt per overeenkomst. Vaak zijn het onderwerp en de prijs in ieder geval belangrijk.

Een uitnodiging tot het doen van een aanbod is iets anders dan een aanbod. Denk aan een ‘te koop’ papier op een auto of een bord in de voortuin van een huis. Zo’n mededeling bevat niet alle hoofdzaken van de beoogde overeenkomst en is dus geen (voldoende bepaald) aanbod.

Kun je een aanbod altijd intrekken? Met andere woorden, wanneer zit je aan je aanbod vast? 

Herroepelijk of vrijblijvend voorstel

De wet geeft als vertrekpunt, dat een aanbod kan worden herroepen. 

Dit intrekken of herroepen kan tot aan het moment dat de andere partij het aanbod aanvaardt. Door herroeping komt het aanbod te vervallen en komt er geen overeenkomst tot stand. 

Als het aanbod echter een termijn voor aanvaarding bevat of de onherroepelijkheid op andere wijze uit het aanbod volgt, dan kan het aanbod niet worden ingetrokken. 

Voor een vrijblijvend aanbod geldt dat dit zelfs nog kan worden herroepen nadat het aanvaard is. Dat moet dan wel direct gebeuren. Dat een aanbod vrijblijvend wordt gedaan, moet door de aanbieder expliciet worden vermeld in het aanbod.

Hoe werkt dit systeem bij een aanbod voor een franchiseovereenkomst? 

Herroepelijk of vrijblijvend voorstel

De standstill termijn

Per 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Die wet verplicht franchisegevers bepaalde informatie aan een beoogde franchisenemer te verstrekken voorafgaand aan het aangaan van de franchiseovereenkomst. De gedachte daarbij is dat de beoogd franchisenemer op grond van die informatie een reële(re) inschatting kan maken van de risico’s bij het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst. 

Tot de te verstrekken informatie behoort ook het ontwerp van de franchiseovereenkomst met bijlagen.

Het complete pakket aan informatie moet ten minste vier weken voor het definitief sluiten van de franchiseovereenkomst verstrekt worden. Deze termijn wordt de standstill periode genoemd. 

Het is dus een termijn voor beraad. De beoogd franchisenemer kan in die tijd in alle rust de stukken bestuderen, vragen stellen en zich laten adviseren door deskundigen. Op die manier komt hij tot een goed doordacht besluit over het al dan niet ondertekenen van de aangeboden franchiseovereenkomst.

Er is aldus sprake van een aanbod en van een termijn. In dit geval een wettelijke minimum termijn. 

Kort geding Domino’s Pizza

In deze juridische procedure ligt besloten, zo oordeelt de rechtbank Utrecht in een kort geding tussen Domino's Pizza en een beoogd franchisenemer: 

dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie een aanbod door de franchisegever wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de als precontractuele informatie bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogd franchisenemer om zich in de stand still periode te beraden of hij dit wil of dat hij nog daarover met de franchisegever in verdere onderhandeling wil treden. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten en moet in deze termijn haar aanbod gestand doen. Het is de franchisenemer die aan zet is.

Het aanbod voor een franchisecontract is daarmee dus onherroepelijk. Het is de vraag of iedere franchisegever zich dat realiseert. 

Mocht je niet gebonden willen zijn aan een aanbod, dan is het noodzakelijk om dit aanbod als een vrijblijvend aanbod te formuleren. 

In het geschil tussen Domino’s Pizza en haar kandidaat-franchisenemer was dit wel geprobeerd. De vrijblijvendheid was alleen niet heel duidelijk gecommuniceerd. Daarom kon Domino’s daar geen beroep op doen. De rechter vond dat niet redelijk. 

Conclusie

Wil je iemand een voorstel doen voor een samenwerking, maar weet je nog niet zeker of je ook in alle gevallen gebonden zal zijn, formuleer dit dan duidelijk. Laat het ons gerust weten als wij je kunnen helpen. Het succes valt of staat soms met een enkel woord. 

Profielafbeelding Esther Brons-Stikkelbroeck

Contactinformatie

Esther Brons-Stikkelbroeck


06 28090966
esther@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog