24 Mar
Debbie Zwanikken
3 min

Mag BenBits claimen dat haar kauwgom natuurlijk en plasticvrij is?

Duurzaamheid Reclame & Media Reclamerecht

Perfetti, ook wel bekend van het merk Mentos, verwijt BenBits dat zij zich schuldig maakt aan misleidende en ongeoorloofde reclame. BenBits zegt namelijk dat haar kauwgom - in tegenstelling tot die van Perfetti - alleen maar bestaat uit natuurlijke ingrediënten. Perfetti is van mening dat BenBits deze claim onvoldoende kan bewijzen. Over dit geschil heeft het gerechtshof Amsterdam zich deze week uitgelaten. De volledige uitspraak kun je hier vinden. 

Regels voor het maken van reclame

Het maken van reclame is gebonden aan regels. Via reclame-uitingen mag de consument niet misleid worden. Wie een mededeling doet of iets beweert moet zorgen dat de juistheid en de volledigheid daarvan kan worden aangetoond. Als je dus zegt dat jouw product slechts bestaat uit natuurlijke ingrediënten dan moet je dat kunnen aantonen, bijvoorbeeld met onderzoek. 

Regels voor het maken van reclame

Heeft BenBits voldoende bewijs in handen?

BenBits is van mening dat zij zich houdt aan de regels en dat zij de consument niet misleidt. BenBits heeft onderzoek gedaan naar het productieproces en de aard en samenstelling van het product. De vraag tijdens de procedure was of deze onderzoeken ook voldoende zijn om te bewijzen dat de kauwgom inderdaad “natuurlijk” en “plasticvrij” is? Ook Perfetti heeft in de procedure diverse onderzoeken overlegd waaruit zou blijken dat de kauwgom van BenBits juist niet natuurlijk en plasticvrij is. 

Het gerechtshof oordeelt dat op basis van de onderzoeken van BenBits niet kan worden geconcludeerd dat BenBits haar reclame-uitingen onvoldoende met bewijsmateriaal heeft onderbouwd. Tegelijkertijd oordeelt het gerechtshof ook dat de onderzoeken van Perfetti niet zodanig overtuigend zijn dat reeds op voorhand kan worden gezegd dat het bewijsmateriaal van BenBits ondeugdelijk en/of onvoldoende is. Daarvoor is nader feitelijk onderzoek vereist.

Kortom, het gerechtshof oordeelt dat volgens haar geen sprake is van misleidende reclame. Maar het antwoord op de vraag of BenBits-kauwgom wel echt natuurlijk is, laat het gerechtshof dus in het midden. 

Gaat Perfetti verder procederen?

Belangrijk is dat dit een uitspraak in kort geding is. In een kortgedingprocedure worden spoedgevallen behandeld. Er is geen tijd om te veel de diepte in de gaan. Het gerechtshof oordeelt dat de kwaliteit van de onderzoeken van Perfetti beter in een bodemprocedure kunnen worden vastgesteld. Ook ligt het voor de hand om een deskundige een rapport te laten opstellen. In een bodemprocedure wordt een geschil, zoals de naam al doet vermoeden, namelijk wel tot de bodem uitgezocht. Het is dus mogelijk dat Perfetti in de bodemprocedure met nader onderzoek het tegendeel bewijst en dat alsnog vast komt te staan dat BenBits de consument misleidt.

Duurzaamheidclaims gebruiken voor jouw product?

Wees je er dus van bewust dat het niet is toegestaan te verkondigen dat jouw product duurzaam is terwijl je dit niet kunt onderbouwen met bewijs. Je maakt je dan mogelijk schuldig aan misleidende reclame en dit staat in de volksmond ook wel bekend als greenwashing.

Kun je niet bewijzen wat je zegt? Wees dan voorzichtig. Je loopt juridisch gezien verschillende risico's. Zo kun je net als BenBits door een concurrent worden betrokken in een juridische procedure, die vervolgens jaren kan voortduren. Ook kan een consument een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Tot slot loop je het risico dat de Autoriteit Consument & Markt een boete oplegt als duurzaamheidclaims niet in lijn zijn met haar richtlijnen die voorschrijven hoe je jouw duurzame product mag promoten. 

Twijfel je of je op de juiste manier reclame maakt? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten, wij helpen je graag verder.

Profielafbeelding Debbie Zwanikken

Contactinformatie

Debbie Zwanikken


06 53451737
debbie@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog