Verboden afspraken tussen leveranciers en afnemers

Overeenkomstenrecht

Leveranciers werken vaak samen met afnemers. Denk aan een franchisegever met zijn franchisenemers, of aan een fabrikant met zijn distributeurs. Zij maken onderling afspraken over de koop en wederverkoop van producten en diensten. Dit mag en werkt soms ook concurrentie bevorderend.

De hoofdregel is dat leveranciers en afnemers onderling afspraken mogen maken, zolang iedereen vrij en eerlijk kan ondernemen en concurreren. Beperken de afspraken de vrije concurrentie? Dan zijn die afspraken doorgaans verboden.

Prijsafspraken

Een leverancier mag bijvoorbeeld een adviesprijs meegeven aan zijn wederverkopers. Maar de leverancier mag niet bepalen wat de verkoopprijs is. De afnemer moet zijn eigen verkoopprijs kunnen bepalen, anders beperkt de afspraak de concurrentie. De leverancier mag de afnemer ook niet (indirect) beïnvloeden om de adviesprijs op te volgen. Bijvoorbeeld door te dreigen met een leveringsstop of door hem continue te wijzen op de adviesverkoopprijs.

Gebiedsbeperking

Afspraken over het verdelen van de markt zijn ook niet altijd toegestaan. Zoals bijvoorbeeld de afspraak om niet aan elkaars klanten te leveren of om niet in elkaars gebied te leveren. Een dergelijke verdeling van het verkoopterritorium beperkt eveneens de concurrentie. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De ACM doet actief onderzoek naar dit soort verboden afspraken. Zo liet de ACM afgelopen maandag weten, dat zij een onderzoek is gestart naar mogelijk verboden afspraken tussen een fabrikant van IT -apparatuur en diens distributeurs. De ACM heeft het vermoeden dat de betreffende internationale fabrikant samen met de distributeurs bepaalt welke winkeliers aan welke klanten mogen leveren en tegen welke prijs. De ACM ziet verticale prijsbinding als een ernstige overtreding. Ook zijn er vermoedens dat winkeliers beperkt worden bij de verkoop van hergebruikte apparatuur. Het beperken van de verkoop van hergebruikte apparatuur is vanuit het oogpunt van duurzaamheid onwenselijk.

Wat mag wel?

Soms wegen de voordelen op tegen de nadelen en is de afspraak wel toegestaan. Bijvoorbeeld omdat een afspraak tussen ondernemers de economische of technische vooruitgang helpt of bijdraagt aan duurzaamheid.  

De leidraad afspraken tussen leveranciers en afnemers’ biedt duidelijkheid om te kunnen beoordelen of afspraken in overeenstemming zijn met de mededingingsregels.

Ook de website van de ACM zelf geeft duidelijkheid. 

Profielafbeelding Bert-Jan van den Akker

Contactinformatie

Bert-Jan van den Akker


06 28090955
bert-jan@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog