Mag je duurzaamheidsafspraken maken met collega-bedrijven?

Duurzaamheid

Mag je duurzaamheidsafspraken maken met collega-bedrijven?

De meeste bedrijven willen dan ook graag hun bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe, meer duurzame initiatieven. Dat gebeurt soms in samenwerking met andere ondernemers in zogenaamde ‘groene deals’. 

Kartelverbod

Zulke samenwerkingsafspraken zijn echter niet altijd toegestaan. Ook niet als ze een groen doel hebben. Duurzaamheidsinitiatieven zijn alleen toegestaan als de afspraken niet nodeloos ten koste gaan van de concurrentie en de consument. Afspraken die de concurrentie beperken zijn namelijk verboden. Dat heet het kartelverbod.

Een kartel is een verboden afspraak tussen bedrijven om niet met elkaar te concurreren. Dat is het geval als bedrijven onderling afspraken maken over prijzen of tarieven. Of als zij de markt en klanten verdelen. Ook het delen van informatie over omzet of marktaandeel of het maken van afspraken over productvernieuwingen valt onder het verbod. Dit soort afspraken leidt tot een verstoring van de eerlijke concurrentie, tot hogere prijzen en tot een beperkte keuzevrijheid voor de consument. 

De Kip van Morgen

Een voorbeeld van een duurzaamheidsinitiatief is ‘De Kip van Morgen’ uit 2015. Supermarkten, producenten en verwerkers maakten onderling de afspraak om kippenvlees met meer dierenwelzijn voor kippen te verkopen en tegelijkertijd het op reguliere wijze geproduceerd kippenvlees uit de schappen te halen. 

Bij De Kip van Morgen, liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten dat de afspraken in strijd waren met het kartelverbod. De duurzaamheidsvoordelen wogen niet op tegen de nadelen. Bovendien bestonden er volgens de ACM minder vergaande maatregelen die ook tot een (verdere) verduurzaming van het kippenvleesassortiment konden leiden. Zoals betere voorlichting aan consumenten over de keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaam kippenvlees. 

Meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken

Bedrijven krijgen steeds meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken voor het bereiken van hun duurzame doelen, zelfs als die concurrentiebeperkend zijn. Bovendien loopt de ACM voorop in het Europese debat voor meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken.

Een handig instrument dat je als onderneming kunt gebruiken om je afspraken te beoordelen, is de Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. 

Met die leidraad en de bijbehorende beslisboom, poogt de ACM de mogelijkheden te verruimen voor samenwerking tussen bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Voor toegestane afspraken gelden grofweg de volgende voorwaarden: 

  • De afspraken leveren een voordeel op voor de manier van werken
  • De afspraken dragen objectief gezien bij aan een meer duurzame samenleving
  • Een deel van het genoten voordeel wordt teruggeven aan de klant
  • De concurrentiebeperkende afspraken zijn noodzakelijk om die bijdrage te realiseren
  • De duurzaamheidsvoordelen wegen zwaarder dan de negatieve gevolgen voor de mededinging en er blijft ruimte voor concurrentie

 

Tot slot

Heb je hulp nodig bij het beoordelen van je samenwerkingsafspraken? Laat het ons gerust weten, dan kijken wij met je mee.

Profielafbeelding Bert-Jan van den Akker

Contactinformatie

Bert-Jan van den Akker


06 28090955
bert-jan@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog