E-mail
Je kunt ons uiteraard bereiken via de telefoon, de gewone post, maar ook
 via de mail. Door vertrouwelijke informatie, zonder encryptie, via de mail naar ons
 te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties

DOEN Legal biedt de informatie op deze website vrijblijvend aan. De informatie is geen juridisch
 advies. Wij zijn ook niet verplicht om de website actueel te houden. Natuurlijk is dat wel ons streven. Wij nemen wel de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het opstellen van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie altijd volledig en juist is. Wij garanderen ook niet dat het gebruik van de informatie op deze website leidt tot de gewenste resultaten of dat de informatie voor iedere situatie geschikt is. Als je vragen hebt over de informatie op de website, neem dan contact op met DOEN Legal.

Geen aansprakelijkheid

DOEN Legal is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van
 welke aard ook, die ontstaan door of voortvloeien uit het gebruik van de (informatie 
op deze) website.

Hyperlinks

Als DOEN Legal verwijst naar websites die door derden worden
 geëxploiteerd, geeft DOEN Legal geen garantie met betrekking tot de juistheid of 
volledigheid van de informatie op deze websites.