Contractenrecht

Samenwerken doe je aan de hand van commerciële contracten. Daarin leg je de kern van de samenwerking vast.

 

Een contract is bij voorkeur duidelijk en evenwichtig en sluit aan bij het DNA van de betrokken ondernemingen. Dat is essentieel voor een goede samenwerking. Niet alleen om geschillen te voorkomen, maar ook om samen het best denkbare resultaat te behalen. 

 

Wij helpen daar graag bij. 

 

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in allerhande contracten, zowel nationaal als internationaal. Denk aan: distributie-, franchise en agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden, arbeidscontracten, huurcontracten, geheimhoudingsovereenkomsten, intentieverklaringen, koop- en verkoopovereenkomsten, licentieovereenkomsten, IT-contracten, overeenkomsten van opdracht, samenwerkingsovereenkomsten, etc. 

 

Wij adviseren niet alleen bij het opstellen van een contract, maar ook bij het beëindigen ervan of in geval van meningsverschillen. Wanneer partijen een zakelijk geschil krijgen over een overeenkomst, treden onze advocaten op in een procedure bij de civiele rechter. Wij ondersteunen bij schade- of goodwillvorderingen. 

 

Distributie-, Franchise- en Agentuurovereenkomsten

In de commerciële wereld zijn er verschillende manieren om samen met andere bedrijven producten of diensten op de markt te brengen. Zo'n samenwerking kun je op verschillende juridische manieren vormgeven. Bijvoorbeeld in de vorm van distributie, franchise of agentuur. Het verschil tussen deze drie samenwerkingsvormen is niet altijd duidelijk. Toch is het wel belangrijk om ze van elkaar te onderscheiden, want de juridische regels zijn verschillend.  

Onze advocaten hebben veel kennis en ervaring bij het begeleiden van ondernemingen bij hun commerciële samenwerking. Denk hierbij aan het opstellen van contracten, aan het adviseren over én het beëindigen van contracten, maar ook aan het procederen bij geschillen. 

Veelvoorkomende onderwerpen zijn opzegtermijnen, (tussentijdse) beëindiging van contracten, aansprakelijkheid, vergoedingen, verkeerde prognoses, uitleg van de tekst of bedoeling van een overeenkomst, mondelinge toezeggingen en exclusiviteit. 

Wij zijn lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuur en van de Nederlandse Franchise Vereniging. 

Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)

Bij onderhandelingen of het maken van afspraken tussen bedrijven, wordt informatie gedeeld. Soms is die informatie vertrouwelijk of geheim. Het is in dat geval gebruikelijk om te werken met een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA). Dat is een contract waarin partijen ermee instemmen bepaalde informatie niet door te vertellen of openbaar te maken. 

Een geheimhoudingsovereenkomst zegt wie welke informatie ontvangt en geheim houdt, maar ook wat het doel is van de samenwerking of het ontvangen van de geheime informatie. Daarnaast bevat het contract afspraken over welke informatie wel gebruikt mag worden, voor welke periode de afspraak geldt en wat er gebeurt als de afspraken niet worden nageleefd. 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn afspraken die gemaakt worden met het doel om ze vaker te gebruiken. De kleine lettertjes die worden toegevoegd bij contracten. Door het maken van algemene voorwaarden hoef je niet iedere keer opnieuw te onderhandelen en kun je volstaan met het van toepassing verklaren van die voorwaarden. 

Wij kunnen ondersteunen bij het opstellen van algemene voorwaarden en het formuleren van algemene bepalingen over onderwerpen als klachten, factureren, niet nakomen van afspraken en de gevolgen daarvan, opzegtermijnen, beëindigingsgronden, aansprakelijkheid, overmacht, etc. 

Ook adviseren wij over de manier waarop je algemene voorwaarden kunt gebruiken of hoe je de algemene voorwaarden juist van tafel krijgt. 

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert voor de andere partij. Degene die de opdracht uitvoert is de opdrachtnemer. de ander is de opdrachtgever. 

De overeenkomst van opdracht wordt soms verward met een arbeidsovereenkomst. Bij de overeenkomst van opdracht is de opdrachtnemer niet in loondienst van de opdrachtgever. Bovendien voert de opdrachtnemer de opdracht naar eigen inzicht uit. De opdrachtnemer verbindt zich niet aan één en hetzelfde bedrijf, maar kan meerdere opdrachtgevers hebben en aan diverse opdrachten werken. 

Wij adviseren en procederen over zowel de overeenkomst van opdracht als over de arbeidsovereenkomst. 

Esther Brons-Stikkelbroeck

06 28090966 esther@doenlegal.nl
Leer Esther kennen