Entertainmentrecht

Entertainmentrecht beschermt de juridische belangen van bijvoorbeeld artiesten, creators, programmamakers, presentatoren en influencers die werkzaam zijn in de entertainmentsector. Het entertainmentrecht is een verzamelnaam voor alle regels waar zij een beroep op kunnen doen, zoals auteursrecht, contractenrecht, reclamerecht en portretrecht.

Auteursrecht

Het auteursrecht zorgt ervoor dat creatieve en originele prestaties worden beschermd tegen ongeoorloofde namaak of openbaarmakingen. Daarmee is het een goed middel om creativiteit te beschermen en te exploiteren. Auteursrecht kan rusten op kunstwerken, muziek, vormgeving, design en formats. Wij hebben bij DOEN Legal tientallen jaren ervaring met het adviseren en procederen over auteursrechtelijke kwesties.

Contractenrecht

Binnen de entertainmentbranche zijn er veel specifieke contracten, zoals muziekcontracten, producentenovereenkomsten, licentiedeals en samenwerkingsovereenkomsten. Wij hebben veel ervaring met het onderhandelen, opstellen, redigeren en aanpassen van dergelijke contracten.

Reclamerecht

Er zijn veel regels voor het maken van reclame, sponsoring, product placement en betaalde samenwerkingen of partnerships. Zeker voor influencers is er de laatste tijd het nodige veranderd. Wij kunnen goed adviseren over deze regels en wat je wel en niet kan zeggen of doen.

Portretrecht

Het portretrecht kan worden ingeroepen als iemand een commercieel of privacybelang heeft om te verbieden dat een ander zijn of haar afbeelding gebruikt. Van een portret is al sprake als een persoon herkenbaar is afgebeeld. Er kunnen zich uitzonderingen op het portretrecht voordoen, bijvoorbeeld in het geval van nieuwsberichtgeving. Wij hebben bij DOEN Legal veel ervaring met dit soort zaken.

 

Wij helpen je graag!

Bel ons vrijblijvend.