Verbintenissenrecht

Iedere ondernemer heeft te maken met het verbintenissenrecht. 

 

Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen. Het woord verbintenis zegt het al. Er bestaat een verplichting waaraan je gebonden bent. Een verbintenis die moet worden nagekomen. Dat kan zijn het nakomen van een afspraak of het vergoeden van schade. Of beide. Hierbij kan het gaan om overeenkomsten, maar ook om verbintenissen uit de wet of zelfs natuurlijke verbintenissen.

 

DOEN Legal is gespecialiseerd in alle aspecten van het verbintenissenrecht. Onze advocaten werken nauwkeurig, denken creatief en bekijken alle omstandigheden van het geval om op die manier het beste resultaat te behalen. 

 

Maak dus voor een vraag over een onrechtmatige daad of een overeenkomst direct een afspraak met een van onze specialisten. 

 

Overeenkomsten

De meest voorkomende verbintenissen zijn overeenkomsten. Uit alle overeenkomsten vloeien verbintenissen voort. Deze verbintenissen kunnen worden afgedwongen door sommatie en zo nodig een procedure. Dat kan in kort geding of in een bodemprocedure. Een verbintenis die moet worden nagekomen

Verbintenis uit de wet

Een verbintenis uit de wet is een verbintenis die ontstaat tussen twee of meer personen als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of handeling, waarbij de wet zelf aan die gebeurtenis of handeling het ontstaan van een verbintenis toekent. Denk aan een onrechtmatige daad of een onverschuldigde betaling met als gevolg een schadevergoedingsverplichting of terugbetalingsverplichting.

Natuurlijke verbintenis

Een natuurlijke verbintenis is een verplichting van moraal of fatsoen. Een bekend voorbeeld is de verbintenis die volgt uit het winnen van een weddenschap. 

Esther Brons-Stikkelbroeck

06 28090966 esther@doenlegal.nl
Leer Esther kennen