Conscious contracting

Conscious contracting is het maken van bewuste, duurzame en menselijke afspraken, met oog voor elkaars belangen. Een op die manier opgesteld contract is veel meer waard dan een standaardcontract.

 

Wij krijgen vaak de vraag of wij een standaardcontract kunnen aanleveren om daarmee afspraken waterdicht vast te leggen. Meestal is het antwoord nee. Wij pleiten voor conscious contracting:  voor het maken van bewuste, duurzame en menselijke afspraken, met oog voor elkaars belangen. Zo'n contract is veel meer waard dan een standaardcontract.

Standaardcontract?

In sommige gevallen volstaat een standaardcontract. Maar meestal heb je als ondernemer meer baat bij evenwicht, duurzaamheid en leesbaarheid. Dat betekent maatwerk. Zeker als er grote belangen spelen, de samenwerking van langere duur is en je bewust je afspraken voor nu en in de toekomst wilt vastleggen. Als je daarbij niet alleen je eigen belangen, maar ook de belangen van de ander meeweegt, heb je (zeker op termijn) voordeel en minder kans op conflicten. 

Bovendien is het wel zo menselijk om niet alleen je eigen belangen mee te wegen. Je samenwerkingspartner is geen tegenstander maar een medestander. De wet eist overigens ook dat je niet alleen met je eigen belangen rekening houdt, maar ook met de gerechtvaardigde belangen van de ander. 

Waterdicht?

Waterdicht wordt een overeenkomst nooit. Het is niet realistisch om op voorhand alle mogelijke problemen of risico’s te voorspellen, te controleren en uit te sluiten. Situaties en belangen veranderen nu eenmaal. Bovendien kan niemand in de toekomst kijken. Flexibiliteit is vaak belangrijker dan zekerheid. Afspraken over wat jullie samen gaan doen bij veranderingen zijn meer waard dan vasthouden aan wat niet meer kan. 

Waterdicht?

Conscious contracting

Dus de volgende keer dat je afspraken op papier wil zetten, denk dan eens goed na over de vraag: ‘Wat maakt dat we dit contract willen aangaan?’, ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Hoe zetten we onze afspraken in het licht van ieders belangen, waardes, wensen en veranderende omstandigheden zo goed mogelijk op papier’, ‘Welke intenties en verwachtingen hebben we?’ en ‘Wat is er allemaal belangrijk in onze samenwerking?

Het gesprek hierover aangaan en samen met oog voor elkaars belangen bewust duurzame afspraken maken is veel meer waard dan een standaardcontract. 

Tot slot

Wij helpen je graag om jouw afspraken op papier te zetten op zo’n manier dat het zowel goed is voor de samenwerking als ook voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Een menselijk contract is niet alleen leuker, het zorgt ook voor behoud van vertrouwen en meer betrokkenheid en het voorkomt onnodige mislukking of een pijnlijk einde.

DOEN Legal Blog