Fotografen

Vaak wordt gedacht dat foto's die op internet staan door iedereen mogen worden gebruikt. Niets is minder waar. Op een foto rust namelijk auteursrecht. Dat betekent dat je als fotograaf een ander kan verbieden om jouw foto's te gebruiken, te openbaren en te bewerken. Als je erachter komt dat jouw foto zonder toestemming wordt gebruikt dan kun je daar iets tegen doen. 

Auteursrecht op een foto

Het auteursrecht houdt in dat de maker van een creatieve prestatie het recht heeft om op te treden tegen ongeoorloofde namaak of openbaarmakingen. Op de meeste foto's rust auteursrecht. Voorwaarde is wel dat de foto genoeg creatief moet zijn. De drempel om aan deze voorwaarde te voldoen ligt heel erg laag. Dat betekent dus dat er al snel auteursrecht rust op een foto. Op het moment dat de foto wordt gemaakt, ontstaat het auteursrecht automatisch. 

Is er sprake van onrechtmatig gebruik?

In de meeste gevallen levert het openbaren van een foto zonder toestemming van de fotograaf onrechtmatig gebruik op. De hoofdregel is dat een ander toestemming nodig heeft van de fotograaf voor het gebruik van een foto. Er gelden wel uitzonderingen. Als de foto bijvoorbeeld wordt geplaatst op social media dan mag een ander deze post zonder jouw toestemming delen op het platform. Daarentegen is het niet toegestaan om een eigen post met de foto te maken of post met foto te plaatsen op de eigen website. 

Aanspreken van de inbreukmaker

Als je als fotograaf constateert dat iemand jouw foto zonder toestemming gebruikt dan kun je daartegen optreden. Voordat je de inbreukmaker benadert is het verstandig om bewijs te verzamelen. Staat de foto bijvoorbeeld op een website, maak dan een screenshot. Vervolgens kun je de inbreukmaker aanspreken op het onrechtmatige gebruik en een schadevergoeding verhalen op de inbreukmaker. 

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de omstandigheden. Normaal staat de schadevergoeding gelijk aan het bedrag dat de fotograaf als licentievergoeding zou hebben gekregen als vooraf om toestemming was gevraagd. Als de naamsvermelding ontbreekt bij de foto dan kan om een extra vergoeding worden gevraagd. Het ontbreken van de naamsvermelding is namelijk een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de maker. Ook als de foto wordt bewerkt zonder toestemming van de fotograaf dan is er sprake van inbreuk op de persoonlijkheidsrechten. Als fotograaf kun je dan om een hogere schadevergoeding vragen.

Hulp van een advocaat

Twijfel je of er auteursrecht rust op jouw foto? Of heb je hulp nodig bij het schrijven van een brief aan de inbreukmaker om inbreuk op jouw auteursrecht te stoppen? Wij helpen je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

DOEN Legal Blog