Ideebescherming

Bijna elke onderneming start met een uniek idee of ingenieus concept. Maar ook zijn er veel ondernemers die al wat langer bezig zijn en gaandeweg nieuwe kansen zien en innovatieve plannen bedenken. Om al die ideeën optimaal te kunnen door ontwikkelen, te kunnen testen en exploiteren is het handig als je dat idee exclusief voor jezelf kunt houden. Maar kan dat wel? En hoe doe je dat dan? 

Kun je een idee beschermen?

De belangrijkste vraag is of je een idee wel kunt beschermen. Het antwoord daarop is: in principe niet. Een los idee, concept of format kun je op zich niet beschermen. Maar er is wel een manier om dat toch voor elkaar te krijgen en dat is door je idee concreet uit te werken.

Een idee kun je namelijk niet beschermen maar de concrete uitwerking van dat idee wél. Daarbij geldt dat hoe gedetailleerder je te werk gaat, des te groter de kans is dat het idee voor bescherming in aanmerking komt. Die bescherming wordt geboden door het auteursrecht.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het recht dat je hebt om ieder ander te verbieden om met je uitgewerkte idee aan de haal te gaan. Zodra je je idee zo concreet mogelijk in een uiting (dus op papier of op video) hebt uitgewerkt, en die uitwerking origineel en oorspronkelijk is, kun je er auteursrecht op claimen.

Het auteursrecht ontstaat vanzelf (van rechtswege) en dat hoef je niet te registreren. Dat is dus anders dan bij een octrooi of een merk. Je moet vooral iedereen laten weten dat je over auteursrechten beschikt. Aan de ene kant is dat prettig want het is een goedkope en snelle manier om je uitgewerkte idee te claimen, maar het heeft ook nadelen. Het is bijvoorbeeld lastiger om te bewijzen dat jij een bepaald idee als eerste hebt bedacht. Daarmee is de kans dat anderen hetzelfde idee claimen vrij groot.

i-DEPOT

Daarom is het belangrijk dat je maatregelen neemt om te kunnen bewijzen dat jij de eerste was met dit idee. Om die reden adviseren wij altijd om het concreet uitgewerkte idee zo snel mogelijk vast te leggen als i-DEPOT. Niet om er een auteursrecht mee te creëren maar om aan te kunnen tonen dat je op de dag van registratie al beschikte over het concreet uitgewerkte idee.

Een i-DEPOT is de beste en goedkoopste manier om te bewijzen dat jij op een bepaalde datum al beschikte over een concreet uitgewerkt idee. Een i-DEPOT kun je in dienen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, of het BOIP. Wij werken samen met deze officiële instantie. Wij kunnen bij hen een i-DEPOT voor jou verrichten zodat je een onomstotelijk bewijs hebt dat jij op de datum van registratie al over het uitgewerkte idee of concept beschikte.

Bovendien is zo’n i-DEPOT een prachtig vertrekpunt om je idee verder te exploiteren. Bijvoorbeeld door het in licentie te geven of door er een franchiseformule op te baseren.

Hulp nodig?

Zodra je een idee hebt, is het dan ook zaak om dat idee, concept of format zo concreet mogelijk uit te werken. Hoe concreter, hoe beter. Daarna is het zaak om die uitwerking zo snel mogelijk als i-DEPOT vast te leggen. Wij helpen je graag in dat hele proces. Mocht je na het lezen vragen hebben, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

DOEN Legal Blog