Influencers

Influencers krijgen steeds meer te maken met regelgeving. Daarnaast wordt er ook steeds meer gecontroleerd of influencers wel aan de relevante wet- en regelgeving voldoen. 

Influencermarketing

Als influencer word je vaak benaderd door bedrijven om een bepaald product of een bepaalde dienst te promoten. Bij het promoten van producten van derden gelden verschillende regels waaraan je je moet houden. Deze regels staan opgesomd in de Mediawet, Nederlandse Reclame Code en de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. De kern van deze wet- en regelgeving is dat content met reclame voldoende transparant en duidelijk moet zijn. Jouw volger en/of abonnee moet duidelijk zijn dat er sprake is van een commerciële boodschap. Als je meer dan 500.000 volgers/abonnees hebt op YouTube, TikTok of Instagram dan gelden er zelfs aanvullende reclameregels. Zo moet je je bijvoorbeeld aanmelden bij het Commissariaat voor de Meidia, Stichting Reclame Code en NICAM (Kijkwijzer). 

Ben je benieuwd aan welke regels je je precies moet houden? Wij leggen het graag aan je uit.

Intellectuele Eigendomsrechten

Als influencer zet je jezelf vaak neer als een merk. Om te voorkomen dat anderen zonder jouw toestemming gebruik maken van jouw merknaam en/of logo is het verstandig om jouw merk te registeren. Je verkrijgt dan een merkenrecht, dit recht geeft jou een exclusief recht om een ander te verbieden om het merk te gebruiken zonder jouw toestemming. Stel je lanceert een kledinglijn, een sieradenlijn en/of een andere eigen productlijn dan wil je voorkomen dat er namaakproducten op de markt komen. Met een merkregistratie in handen kun je een ander verbieden om deze namaakproducten te produceren en te verkopen.

Heb jij hulp nodig bij het registeren van jouw merk? Of heb jij geconstateerd dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw merkenrecht? Wij kunnen je hierbij helpen.

Contracten

Waarschijnlijk willen veel merken een samenwerking met jou aangaan. In dat geval is het belangrijk om afspraken goed op papier te zetten. Het is natuurlijk belangrijk dat de contractuele afspraken in lijn zijn met de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en overige wetgeving. Maar ook het is belangrijk dat je bijvoorbeeld met jouw management goede afspraken maakt, bijvoorbeeld over hoe de overeenkomst kan worden beëindigd en wat de gevolgen daarvan zijn. Het is verstandig om een contract te laten controleren of op te laten stellen door een advocaat om onnodige conflicten en verrassingen te voorkomen.

DOEN Legal Blog