DOEN Legal
DOEN Legal is een advocatenkantoor ondernemers met Duurzame Merken. Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen we er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

Privacyreglement
Op grond van de wet moeten we je informeren over de vraag welke persoonsgegevens (hierna: ‘ Gegevens‘) we verwerken en waarom we dat doen. Dat doen we in dit Privacyreglement. Wij verwerken Gegevens van prospects, klanten, leveranciers, relaties en websitebezoekers.

Soort Gegevens 
Wij verwerken NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. Ook houden wij IP-adressen van website-bezoekers bij.

Ons doel 
Wij verwerken de Gegevens om de volgende redenen:

  • Om de overeenkomst die wij met jou hebben financieel en administratief af te kunnen wikkelen;
  • Om jou te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • Om jou onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
  • Om onze website te verbeteren (IP-adres);
  • Om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

Wij maken gebruiken van Google Analytics. Wij doen dit op een privacy vriendelijke manier. Om jouw privacy te waarborgen hebben wij bijvoorbeeld een Verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Ook hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat (i) het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en (ii) ‘gegevens delen’ uitstaat.

Verstrekking aan derden 
Wij verstrekken geen Gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben. Wij maken gebruik van een administratiesysteem dat gehost wordt door een derde. Met de aanbieder van deze ICT-oplossing hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van jouw Gegevens, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn  
Wij bewaren jouw Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
We gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw Gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot jouw Gegevens. En ons administratiesysteem is beveiligd volgens de gangbare beveiligingsnormen.

Jouw rechten
Als je vragen en/of suggesties hebt over de verwerking van jouw Gegevens of deze wilt wijzigen/aanvullen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@doenlegal.nl. We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van jouw e-mail te reageren. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door jou verstrekte Gegevens. Als je je voor onze nieuwsbrief wilt afmelden, kun je dit doen door de link onderaan de nieuwsbrief.