Klachten
Wij zetten ons maximaal in om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Wanneer je desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen wij dat heel erg graag zo snel mogelijk van je. We gaan dan direct het gesprek met je aan. Dit stelt ons in staat om te proberen jouw ontevredenheid weg te nemen en ook kunnen we zo onze dienstverlening verbeteren. Als we er samen niet uitkomen en je nog steeds niet tevreden bent, dan kun je bij ons een klacht indienen volgens onze klachtenregeling. De procedure hiervoor is als volgt.


De klachtenregeling
De klachtenregeling geldt voor alle klachten van klanten die binnenkomen over de dienstverlening van medewerkers van DOEN Legal. Het maakt daarbij niet uit of de klacht over een advocaat gaat of niet.  Je kan je klacht sturen naar info@doenlegal.nl of DOEN Legal t.a.v. De klachtenfunctionaris, Postbus 2142, 3700 CC Zeist. De behandeling van je klacht is gratis.

De klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris van DOEN Legal. De klager mag de klacht toelichten en de medewerker mag daar op reageren.Binnen een maand na ontvangst van de klacht stuurt de klachtenfunctionaris zijn of haar schriftelijke en onderbouwde oordeel aan de klager en de medewerker. Ook kunnen er één of meer aanbevelingen worden gegeven

Je bent niet verplicht om deze klachtenregeling te volgen. Je mag je klacht altijd (ook) bij de (tucht)rechter of een andere instantie neerleggen.