Er bestaan veel verschillende contracten in de commerciële handel. Denk aan leveringscontracten, koopcontracten, samenwerkingscontracten, distributiecontracten, licentiecontracten, franchisecontracten, huurcontracten, algemene voorwaarden, servicecontracten etc.

Heb jij als ondernemer te maken met het aangaan of beëindigen van een contract? Zit je midden in een onderhandelingstraject en wil je meer weten over je positie? Of werk je samen met een partij die zijn verplichtingen niet nakomt? Wij kunnen in al die gevallen iets voor je doen. 

Wij hebben ruime ervaring met: 

  • Het onderhandelen van (bepalingen uit een) contract;
  • Het opstellen, aanpassen of wijzigen van een contract;
  • Adviseren en procederen over het afbreken van onderhandelingen;
  • Het beëindigen van een samenwerking;
  • Adviseren en procederen over aansprakelijkheid in handelsrelaties;
  • Wanbetaling en incasso’s;
  • Beslagleggingen;
  • Het opstellen van en adviseren over het gebruik van algemene voorwaarden.

Wij adviseerden al verschillende partijen in branches als fashion, beauty, design, maakindustrie, hospitality, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Hierdoor kennen wij de begrippen en gewoontes uit die branches en de specifieke belangen. 

 

Wij helpen je graag!

Bel ons vrijblijvend.