23 Sep
2 min

ACM start onderzoek naar misleidende reclame duurzame producten

De winkels liggen vol met duurzame producten. Maar zijn deze producten wel echt duurzaam? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit niet altijd het geval is. Veel bedrijven zetten onjuiste beweringen op hun product om de consument te misleiden hun product te kopen.

Verduurzamen

Dit is niet alleen vervelend voor de consument, maar ook voor de bedrijven die zich wel inspannen om de wereld te verduurzamen.

Daarom heeft de ACM besloten een onderzoek te starten. De ACM onderzoekt of bedrijven wel de waarheid spreken over hun duurzaamheidsinspanningen. Dit onderzoek wordt verricht in drie sectoren: energie, zuivel en kleding. Juist in deze sectoren speelt duurzaamheid volgens de ACM een belangrijke rol voor de consument.

Inmiddels zijn ruim 170 bedrijven aangeschreven met de vraag om te controleren of hun beweringen ten aanzien van hun duurzaamheidsinspanningen wel kloppen.

Wat gaat er mis volgens de ACM?

Het ligt voor de hand dat je eerlijk bent. Toch gaat het volgens de ACM regelmatig mis.

Zo doet een energiebedrijf de volgende bewering: “het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland”. Het blijkt dat slechts 20% is opgewekt in Nederland en 80% niet. Het bedrijf spreekt dus niet de waarheid. Dit is niet toegestaan.

Ook worden er regelmatig fouten gemaakt als een bedrijf zich vergelijkt met de concurrent. Je moet dit op een eerlijke manier doen. Het moet duidelijk zijn met wie je jouw bedrijf vergelijkt en op grond waarvan jij duurzamer bent dan de concurrent. Een bewering zoals “in Nederland presteren wij het beste op het gebied van energietransitie”, waarbij geen verdere uitleg wordt gegeven, is dus niet toegestaan.

Bovendien is het voor de consument vaak onduidelijk hoe duurzaam het product precies is. Er worden vaak vage termen gebruikt. Neem bijvoorbeeld de uiting op een melkpak waarop staat vermeld ‘30% minder CO2-uitstoot’. Betekent dit dan dat het gehele productieproces 30% minder CO2-uitstoot oplevert? Ondanks dat deze suggestie wel wordt gewekt, bleek het te gaan om 30% minder CO2-uitstoot bij de fabricage van de verpakking ten opzichte van de vorige.De producent probeert dus een positiever beeld te schetsen dan werkelijk gerechtvaardigd is.    

Hoe maak je dan wel reclame voor jouw duurzame product?

De consument moet de uitlatingen van producenten kunnen vertrouwen. Daarom heeft de ACM vorig jaar een leidraad gepubliceerd over hoe een bedrijf zijn duurzame producten kan promoten. Hiervoor heeft de ACM vijf vuistregels opgesteld:

1. Wees duidelijk over het duurzaamheidsvoordeel van jouw product;

2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel;

3. Maak eerlijke vergelijkingen;

4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheid van jouw bedrijf; en

5. Visuele claims en keurmerken moeten de consument helpen en niet verwarrend zijn.

De 170 bedrijven die zijn aangesproken door de ACM moeten nu controleren of zij zich houden aan de bovenstaande regels.

Ondanks dat de regels duidelijk lijken, gaat het dus toch vaak verkeerd. Wil jij jouw product als duurzaam promoten? Bedenk dan waarom jouw product duurzaam is en hoe je dat zo goed mogelijk over het voetlicht brengt. Je moet duidelijk communiceren richting de consument. Hiervoor gebruik je feiten en een concrete uitleg. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je altijd eerlijk moet zijn en geen onjuistheden mag verstrekken.

Uitdelen boetes door ACM

De ACM gaat 14 juni 2021 nogmaals contoleren of de duurzaamheidsclaims van deze bedrijven in lijn (gemaakt) zijn met de wet. Is dat niet het geval, dan kan de ACM een boete uitdelen.

Het is verstandig om je aan bovenstaande vuistregels te houden. Niet alleen omdat de consument recht heeft op eerlijke informatie maar ook omdat de ACM boetes kan uitdelen. Deze boetes kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet.

Maak jij reclame voor jouw duurzame product?

Heb je vragen over greenwashing en misleidende reclame? Of vraag je je af of jouw (duurzame) reclame is toegestaan of niet? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder

DOEN Legal Blog