Het verkooprecht van een sterk merk kwijtraken

Het verkooprecht van een sterk merk kwijtraken, is een hard gelag voor een winkelier. En het komt steeds vaker voor.

Merken verkopen makkelijker dan voorheen rechtstreeks aan consumenten en beëindigen om die reden de samenwerking met zelfstandig winkeliers. Via eigen winkels of de webshop zijn de marges bovendien groter en de invloed op het merkimago steviger.

Zo ook Levi’s. 

Samenwerkingspartner Hoenson’s uit Amsterdam kreeg te horen dat het recht om het merk te verkopen na 65 jaar gaat stoppen. 

Kan dat zomaar, zo’n commerciële samenwerking opzeggen? 

De hoofdregels zijn grofweg:
 
🍏 Partijen hebben de vrijheid om een opzegtermijn overeen te komen. Die geldt in beginsel ook als een van beide de samenwerking wil stoppen.

🍏 Het gebruik van zo’n opzegtermijn kan soms toch als onredelijk worden gezien. 

Zo oordeelde ook het gerechtshof Den Bosch onlangs bij de opzegging van een pakketbezorgingsovereenkomst door DPD. Dan maken de omstandigheden van het geval dat ondanks de afspraak, een andere opzegtermijn is vereist of dat er eisen aan de opzegging worden gesteld.

🍏 Als partijen zelf in hun overeenkomst niets hebben geregeld over opzeggen, dan wordt gekeken naar wat gegeven de omstandigheden redelijk is.

🍏 Voor duurovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt als uitgangspunt dat deze tijdens hun looptijd niet opzegbaar zijn, tenzij de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen uitdrukkelijk is overeengekomen.

🍏 Voor duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt als uitgangspunt dat deze te allen tijde kunnen worden beëindigd door middel van opzegging.

🍏 Eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen wel meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Of dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen. Of dat de opzegging verzacht wordt met een (schade)vergoeding.

Profielafbeelding Esther Brons-Stikkelbroeck

Contactinformatie

Esther Brons-Stikkelbroeck


06 28090966
esther@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog