Eerlijk, gezond en veilig werk is belangrijk

Franchiserecht

En toch worden de wettelijke regels daarvoor regelmatig overtreden. Er wordt te lang doorgewerkt, door te jonge werknemers en tegen een te laag loon.

Binnen de horeca en detailhandel hangt dit ook samen met de aanwezigheid van veel kleine bedrijven en onvoldoende kennis. Eigenaren werken volop mee in de zaak. Zij hebben geen tijd om zich te verdiepen in wetten en regels. De focus van hun ondernemerschap is gericht op het draaiende houden van de zaak. Soms lijken goedkope en kwetsbare arbeidskrachten een verdienmodel.

Goed werkgeverschap is niet altijd vanzelfsprekend.

En daar kan een franchisegever bij helpen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie publiceerde afgelopen maand haar programmarapportage Horeca en Detailhandel 2019-2022. Een van de concrete resultaten die de rapportage meldt is:

“Een van de grote ketens wijzigde haar beleid: voor de groep nieuwe franchise-ondernemers werd het verplicht om bepaalde registratiesystemen en boekhoudpakketten te gebruiken die arbeidstijden en leeftijden inzichtelijker maken. Verder is er een vorm van toezicht gekomen: een verplichte een-op-een-begeleiding van de franchise-ondernemer door een medewerker van het hoofdkantoor. Deze laatste ziet erop toe dat aan de afspraken wordt voldaan.”

Op die manier zorgen franchisegever en franchisenemers samen voor een eerlijk, gezond en veilig werkklimaat en voorkomen zij waarschuwingen, boetes of stillegging door de arbeidsinspectie.

Link naar de rapportage: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2023/12/14/programmarapportage-horeca-en-detailhandel-2019-2022 

Profielafbeelding Esther Brons-Stikkelbroeck

Contactinformatie

Esther Brons-Stikkelbroeck


06 28090966
esther@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog