Ieder franchisecontract voldoet aan de Wet Franchise!

Franchiserecht

De Wet Franchise is op 1 januari 2021 ingevoerd. Gedurende twee jaren hadden franchisegevers en franchisenemers de tijd om hun afspraken aan te passen aan deze wetgeving. Als het goed is voldoet nu anno 2023 dus ieder franchisecontract aan de wet. 

Vanaf 1 januari 2023 moeten niet alleen nieuwe franchiseovereenkomsten, maar ook al langer lopende contracten aan de Wet Franchise voldoen. 

Franchisegevers en franchisenemer moeten samen een regeling hebben getroffen voor het vaststellen en betalen van goodwill. De drempelwaarde voor het wijzigen van de franchiseformule moet in het contract zijn vastgelegd en een postcontractueel non-concurrentiebeding heeft te voldoen aan de wettelijke eisen. 

Maar wat als je nog niet klaar bent voor de Wet Franchise? 

Goodwill

Als je op dit moment nog geen correct geformuleerde goodwillbepaling in je franchiseovereenkomsten hebt staan, dan is die afspraak nietig. Heb je helemaal niets afgesproken over het vergoeden van goodwill bij beëindiging van de franchiseovereenkomst en het overnemen of voortzetten van de vestiging van de franchisenemer, dan riskeer je een door een ander te bepalen (wellicht royale) goodwillvergoeding.

Drempelwaarde

Heb je nog geen maximum investeringsniveau vastgelegd in geval van eenzijdige wijzigingen in de formule, dan moet je als franchisegever iedere wijziging die financiële gevolgen kan hebben voor een franchisenemer, voorleggen aan die franchisenemer. De afspraak dat het de franchisegever is toegestaan om eenzijdig wijzigingen door te voeren is binnenkort niet langer de oplossing. Er moet in aanvulling daarop ook worden afgesproken wat de financiële impact van zo’n wijziging mag zijn. Zonder drempelwaarde geen eenzijdige wijziging. 

Non-concurrentiebeding

Voldoet je non-concurrentiebeding nog niet aan de wet, dan is die afspraak nietig. De franchisenemer is dan niet langer gebonden aan dat verbod. 

Een geldig non-concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen, beperkt zich tot uitsluitend concurrerende goederen of diensten, is onmisbaar om de overgedragen knowhow te beschermen en geldt voor maximaal 1 jaar binnen het gebied waarin de franchisenemer de franchiseformule heeft geëxploiteerd. 

Profielafbeelding Esther Brons-Stikkelbroeck

Contactinformatie

Esther Brons-Stikkelbroeck


06 28090966
esther@doenlegal.nl Socials

DOEN Legal Blog