04 Apr
2 min

Kort geding door Bospop

Merkenrecht

Als je een kort geding aanspant, moet je als eiser aantonen dat je een spoedeisend belang hebt bij je vordering. Als je geen spoedeisend belang hebt, moet je namelijk een bodemprocedure voeren, zo is de regel. In veel gevallen is dat vereiste van spoedeisend belang een formaliteit, maar heel soms is het voor de rechter een reden om de eiser niet ontvankelijk te verklaren. Afgelopen week is er een vonnis in kort geding gewezen, waarbij dat het geval was.

Stichting Bospop organiseert jaarlijks het gelijknamige festival. De domeinnaam www.bospop.nl staat op naam van Slampaq Solutions BV, Weert (NL). Dit is de partij die de website heeft gebouwd. Ook de socialmediakanalen en Microsoft 365-omgeving van de Stichting staat op naam van Slampaq. De Stichting eist in kort geding dat deze registraties door de Slampaq aan haar worden overgedragen .

In de procedure komt vast te staan dat de Stichting al sinds 2018 wist dat Slampaq rechthebbende was. Stichting Bospop heeft dit jarenlang geaccepteerd en al die tijd geen actie ondernomen. Door Stichting Bospop is vervolgens onvoldoende gemotiveerd onderbouwd waarom nu ineens zodanige spoed is geboden dat zij de uitkomst van een bodemprocedure niet kan afwachten. Vooral ook omdat de vordering verder gaat dan een 'eenvoudig' verbod in kort geding.

Zeker nu Stichting Bospop volledige toegang tot de in gebruik zijnde domeinnaam, socialmediakanalen en Microsoft 365-omgeving en dat Slampaq bereid is bij vragen of problemen het nodige te doen om ervoor te zorgen dat Stichting Bospop zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Voor de Stichting is het zuur, maar is er tegelijkertijd niet heel veel verloren. In de bodemprocedure hoeft zij geen spoedeisend belang aan te tonen en zal de rechtbank dus alsnog deze situatie inhoudelijk beoordelen.

Uit deze uitspraak blijkt eens te meer dat het zaak is om snel te handelen, als er sprake is van een onwenselijke situatie.

DOEN Legal Blog