23 Sep
2 min

Duurzame keurmerken – kies zorgvuldig en misleid niet

“Keurmerken groeien sterker dan de markt in 2020“, zo blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail. De omzet van producten met duurzame keurmerken steeg namelijk met maar liefst 15%. En dat was een stuk meer dan de omzetstijging van de supermarkten in het algemeen

Betrouwbaarheid van duurzame keurmerken

Het artikel wijst geen directe oorzaak van de stijging aan, maar meldt wel dat de consument steeds meer aandacht heeft voor de herkomst van voedsel. Een keurmerk kan daarbij een waardevol hulpmiddel zijn. Het stelt de consument namelijk in staat om in één oogopslag te zien dat het product aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar het is soms helemaal niet duidelijk welke voorwaarden dit dan zijn. Of dat een product daardoor daadwerkelijk duurzamer is. Voor private keurmerken gelden namelijk geen wettelijke vereisten.

ACM trekt aan de bel

Al in 2016 merkte de ACM op dat er een wildgroei aan private keurmerken. Volgens Milieu Centraal zijn het er inmiddels zo’n 300! Bij gebrek aan regelgeving is het voor de consument lastig om te bepalen welke keurmerken nu wel of geen toegevoegde waarde hebben. De nietszeggende keurmerken schaden de reputatie en betrouwbaarheid van keurmerken in het algemeen. De ACM heeft de wetgever daarom in haar Signaal 2020 gevraagd om regels voor keurmerken op te stellen. Hierbij verwijst de ACM als suggestie naar de eisen die Milieu Centraal aan haar ’topkeurmerken’ stelt. Deze topkeurmerken moeten voldoende streng, transparant en betrouwbaar zijn.

Duurzaamheidsclaims in duurzame keurmerken

Een duurzaam keurmerk is bij uitstek ook een duurzaamheidsclaim. In de (concept) Leidraad Duurzaamheidsclaims is de ACM ook specifiek op het gebruik van keurmerken ingegaan. In sommige gevallen kan een duurzaamheidskeurmerk voor een consument misleidend zijn en dus niet toegestaan. Tegen zulke keurmerken gaat de ACM harder optreden.

In Vuistregel 5 van de (concept) Leidraad Duurzaamheidsclaims geeft de ACM aanbevelingen waaraan private keurmerken moeten voldoen:

> informeer over de concrete duurzaamheidsvoordelen;

> maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor het keurmerk;

> betrek de relevante stakeholders en deskundigen bij het ontwikkelen van duidelijke criteria;

> hanteer criteria die gebaseerd zijn op: i) de levenscyclus van een product of activiteit, ii) relevant zijn als het gaat om duurzaamheidsvoordelen en iii) gebaseerd zijn op wetenschappelijke methoden; en

> laat een onafhankelijke partij de criteria zelf (zowel qua formulering als beoordeling) en de toekenning van het keurmerk controleren.

Hoewel er wel sprake is van enige inhoudelijke overlap, is niet duidelijk waarom de ACM hier niet aansluit bij de aanbevelingen uit haar Signaal 2020. De ACM moet de Leidraad Duurzaamheidsclaims nog definitief vaststellen. Misschien dat op dit punt dan een aanpassing wordt gemaakt.

Kies je keurmerk goed

Kortom, het toevoegen van een keurmerk kan een grote toegevoegde waarde hebben voor je product of dienst. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je met het keurmerk de consument niet misleidt. Goede keurmerken stellen hoge eisen aan de producten en diensten en hebben daarmee daadwerkelijk een toegevoegde waarde.

Meer weten?

Heb je vragen over keurmerken, duurzaamheidsclaims of (misleidende) reclame? Of wil je een inschatting laten maken of jouw (duurzame) reclame toegestaan is of niet? Bel of mail Jellien Roelofs dan op 06 19 38 85 78 of via jellien@doenlegal.nl.

DOEN Legal Blog